De rekentool voor sociale zekerheid.

Het wegvallen van inkomen is een nachtmerrie voor iedereen. Een werkgever heeft daarin een belangrijke coördinerende rol. Goede kennis en inzicht hoe het systeem werkt is daarbij onmisbaar.

Group

Inzicht in een

complexe HR wereld.

Als je door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid getroffen wordt als werknemer treedt het sociale verzekeringsstelsel in werking. Een werkgever heeft daarin een belangrijke coördinerende rol met vergaande financiële gevolgen. Goede kennis en inzicht hoe het systeem werkt is daarbij onmisbaar.

Alledaagse
vraagstukken.

Het wegvallen van inkomen is een nachtmerrie voor iedereen. Nederland heeft een uitgekiend systeem waarin werkgeversregelingen en sociale verzekeringen samen optrekken. Alleen zijn de regelingen buitengewoon complex en in iedere situatie weer anders uitwerkend.

Verzekeraar,
UWV.

Naast de werknemer en de werkgever zijn er vele andere betrokken partijen. De Arbodienst, het re-integratiebedrijf, de verzekeraar(s) en het UWV. Ieder heeft een eigen rol en eigen belangen. Een goed beeld bij de verschillende belangen maakt de eigen rol sterker.

Werkgever
en werknemer.

Het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht leggen de plicht bij de werkgever om op juiste wijze begeleiding te verzorgen. ‘Goed werkgeverschap’ is het resultaat van het tijdig en juist toepassen van de regels. De relatie juridiceert omdat er grote gevolgen voor beide partijen aan verbonden zijn.

Oplossing in een
complexe wereld.

Het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht ontwikkelen zich doorlopend. De impact van de veranderingen is fors en het tempo is dynamisch. Een uitdaging om dit bij te houden, zelfs voor de doorgewinterde specialist. De sociale Zekerheid rekentool neemt dit werk voor u uit handen. Zij geeft het antwoord en inzicht wat hoort bij uw casus.

HR, Arbo
en Finance.

Personeelskosten zijn vaak 70% van alle kosten in een organisatie. Geen wonder dat er secuur gekeken wordt naar verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hardnekkige voortzetting van de uitval kan leiden tot financiële gevolgen over maar liefst 12 jaar. Snelle doorrekening van de gevolgen is van belang voor werknemer en werkgever. De Sociale Zekerheid rekentool rekent voor alle…

De tool voor
adviseurs.

Ook voor adviseurs is de Sociale Zekerheid rekentool een geweldig hulpmiddel. Geen langdurig analyse- en rekenwerk meer, maar direct antwoord. Heldere grafieken bij duidelijke cijfers, procenten en termijnen. Rapporten waar duizenden euro’s voor gevraagd worden kunnen direct onderbouwd worden.

Alledaagse
vraagstukken.

Het wegvallen van inkomen is een nachtmerrie voor iedereen. Nederland heeft een uitgekiend systeem waarin werkgeversregelingen en sociale verzekeringen samen optrekken. Alleen zijn de regelingen buitengewoon complex en in iedere situatie weer anders uitwerkend.

Verzekeraar,
UWV.

Naast de werknemer en de werkgever zijn er vele andere betrokken partijen. De Arbodienst, het re-integratiebedrijf, de verzekeraar(s) en het UWV. Ieder heeft een eigen rol en eigen belangen. Een goed beeld bij de verschillende belangen maakt de eigen rol sterker.

Werkgever
en werknemer.

Het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht leggen de plicht bij de werkgever om op juiste wijze begeleiding te verzorgen. ‘Goed werkgeverschap’ is het resultaat van het tijdig en juist toepassen van de regels. De relatie juridiceert omdat er grote gevolgen voor beide partijen aan verbonden zijn.

Oplossing in een
complexe wereld.

Het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht ontwikkelen zich doorlopend. De impact van de veranderingen is fors en het tempo is dynamisch. Een uitdaging om dit bij te houden, zelfs voor de doorgewinterde specialist. De sociale Zekerheid rekentool neemt dit werk voor u uit handen. Zij geeft het antwoord en inzicht wat hoort bij uw casus.

HR, Arbo
en Finance.

Personeelskosten zijn vaak 70% van alle kosten in een organisatie. Geen wonder dat er secuur gekeken wordt naar verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hardnekkige voortzetting van de uitval kan leiden tot financiële gevolgen over maar liefst 12 jaar. Snelle doorrekening van de gevolgen is van belang voor werknemer en werkgever. De Sociale Zekerheid rekentool rekent voor alle…

De tool voor
adviseurs.

Ook voor adviseurs is de Sociale Zekerheid rekentool een geweldig hulpmiddel. Geen langdurig analyse- en rekenwerk meer, maar direct antwoord. Heldere grafieken bij duidelijke cijfers, procenten en termijnen. Rapporten waar duizenden euro’s voor gevraagd worden kunnen direct onderbouwd worden.

“Sociale zekerheid is buitengewoon ingewikkeld en non-stop in beweging”

Volgens de wet bent u als werkgever met de wet- en regelgeving bekend.  De juridische- en financiële gevolgen van doen en laten zijn groot, laten zich lastig vooraf vaststellen en al helemaal moeilijk communiceren. Herkent u dit beeld en bent u mede verantwoordelijk voor de kennis en kunde binnen uw organisatie? 

Inzicht in

een complexe HR wereld.

HResoluut is specialist op het gebied van Sociale Zekerheid in Nederland. Wij zijn als startup ontstaan uit een vooraanstaand HR-consultingbedrijf. Deze organisatie legde zich toe op HR-advisering voor grote werkgevers. Alledaagse vraagstukken en complexe sociale zekerheid casuïstiek vormden de basis voor de adviespraktijk.

Vanuit het besef dat een klant zelf regie wil hebben over deze vraagstukken, hebben wij onze kennis en formules beschikbaar gesteld. Dit in de vorm van software-op-afstand. De tooling is een hulpmiddel en versterkt de professionaliteit van de gebruiker.