Werkgever-Werknemer

Het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht leggen de plicht bij de werkgever om op juiste wijze begeleiding te verzorgen. ‘Goed werkgeverschap’ is het resultaat van het tijdig en juist toepassen van de regels. De relatie juridiceert omdat er grote gevolgen voor beide partijen aan verbonden zijn.