HR, Arbo en Finance

Personeelskosten zijn vaak 70% van alle kosten in een organisatie. Geen wonder dat er secuur gekeken wordt naar verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hardnekkige voortzetting van de uitval kan leiden tot financiële gevolgen over maar liefst 12 jaar. Snelle doorrekening van de gevolgen is van belang voor werknemer en werkgever. De Sociale Zekerheid rekentool rekent voor alle betrokkenen de gevolgen door, binnen enkele seconden.