Verzekeraar, UWV

Naast de werknemer en de werkgever zijn er vele andere betrokken partijen. De Arbodienst, het re-integratiebedrijf, de verzekeraar(s) en het UWV. Ieder heeft een eigen rol en eigen belangen. Een goed beeld bij de verschillende belangen maakt de eigen rol sterker.